Διδακτρα

Όπως ανακοινώθηκε προς το Υπουργείο Εμπορίου, τα δίδακτρα του σχολείου μας έχουν ως εξής:

  • Παιδ. Σταθμός :       5.195 ευρώ

  • Νηπιαγωγείο   :       5.300 ευρώ

  • Α' Δημοτικού    :      5.300 ευρώ

  • Α' Γυμνασίου    :      6.200 ευρώ

Για τις υπόλοιπες τάξεις ισχύουν οι διατάξεις νόμων του Υπουργείου Εμπορίου περί διδάκτρων.

 

 

didaktra
Η  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.