1Τα ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ιδρύθηκαν το 1956, λειτούργησαν μέχρι το 1960 στο Καλαμάκι και μετά στα Πατήσια. Από το Σεπτέμβριο του 1976 λειτουργούν σε κτίριο που χτίστηκε, ειδικά για σχολείο, στη Βαρυμπόμπη (18 χιλιόμετρα βόρεια από την Ομόνοια), σε περιοχή με πολύ πράσινο, μακριά από το τσιμέντο της πόλης.

2

Τα Μοντεσσοριανά Σχολεία έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για να λειτουργούν με το Μοντεσσοριανό σύστημα και διαθέτουν όλα τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το παιδαγωγικό υλικό, τα οποία έχουν φέρει από ειδικά εργοστάσια της Ευρώπης για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και Ιδρύθηκαν από την Καίτη Ζαχοπούλου-Παρασκευοπούλου. Οι διευθυντές και το προσωπικό του σχολείου είναι ειδικά μετεκπαιδευμένοι στα κέντρα του Association Montessori International του εξωτερικού αλλά και στα εξειδικευμένα κέντρα μετεκπαίδευσης της Ελλάδας για τη σωστή εφαρμογή τουσυστήματος Μontessori. Συνεχιστές του οράματος ο κ. Θανάσης Ζαχόπουλος και μετέπειτα η κ. Αικατερίνη Ζαχοπούλου. Δέχονται παιδιά ηλικίας από 2 1/2 έως 12 ετών. Το διδακτικό προσωπικό, σχολαστικά επιλεγμένο, μετεκπαιδεύεται και κατευθύνεται από τη Διεύθυνση, ώστε να ακολουθείται ενιαία γραμμή στη μόρφωση και στη γενικότερη αγωγή των παιδιών.

Το σχολείο μας είναι αναγνωρισμένο από το Association Montessori International (Διεθνής οργανισμός προώθησης και εποπτείας του Μοντεσσοριανού συστήματος) και τον εκπροσωπεί στον τόπο μας. Ενημερώνεται με τα επιστημονικά έντυπα που το Α.Μ.Ι. κυκλοφορεί σε όλα τα Μοντεσσοριανά σχολεία του κόσμου και παρακολουθεί τα περισσότερα σχετικά συνέδρια και σεμινάρια.

3

4

6

       

Ακολουθεί τις Αρχές της Μαρίας Μοντεσσόρι :

α) προσαρμογή στην εξέλιξη
β) η αγωγή και η μόρφωση στις μικρές ηλικίες προηγούνται και ακολουθεί η εκπαίδευση
γ) τα παιδιά πρέπει να είναι ευχαριστημένα όταν πηγαίνουν στο σχολείο
δ) αποφυγή των μεγάλων συγκροτημάτων, τα οποία δεν προσφέρονται για τις μικρές ηλικίες.

7Το σχολείο μας έχει περιορισμένες θέσεις. Τα σχολεία με τα 1.000 ή τα 2.000 παιδιά δεν ελέγχονται εύκολα και η διεύθυνση του σχολείου, που έχει όλη την ευθύνη για την εξέλιξη του παιδιού, πρέπει να γνωρίζει κάθε παιδί προσωπικά και να ερευνά τα προβλήματά του, ώστε να κατευθύνει το διδακτικό προσωπικό.


Το Μοντεσσοριανό σύστημα που ακολουθεί το σχολείο μας δουλεύει με βάση τις αρχές των σχολείων εργασίας. Το παιδαγωγικό υλικό είναι ο επιστημονικός τρόπος εμπέδωσης των γνώσεων. Τις δύο ώρες που τα παιδιά δουλεύουν με το υλικό, ατομικά ή σε ομαδούλες 2-3 παιδιών, κατανοούν πλήρως αυτό που δίδαξε ο εκπαιδευτικός και λύνουν ατομικά τις απορίες τους, οργανώνοντας έτσι τη νόησή τους. Το υλικό δίνει στο παιδί δυνατότητες για άσκηση αλλά και για έλεγχο των λαθών του. Αυτή είναι μια από τις θεμελιώδεις διαφορές της Μοντεσσοριανής μεθόδου διδασκαλίας από εκείνες που εφαρμόζουν τα κοινά σχολεία.