Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την προσωρινή αναστολή όλων των εκπαιδευτικών σχολικών εκδρομών εντός της χώρας από 9.3.2020 έως και 22.3.2020.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.