Από τη Δευτέρα 18.05.2020 οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο με τον τρόπο που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα των μαθηματικών της κάθε τάξης.