ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 27 Απριλίου θα ισχύσει νέο πρόγραμμα μαθημάτων για τις ψηφιακές τάξεις του Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο μάθημα των μαθηματικών, αφού κάνετε είσοδο για γονείς και μαθητές στη σελίδα www.montessoriananews.gr.