Γυμνάσιο

Παιδαγωγική Πρωτοπορία

Ενισχυτική διδασκαλία κατά τη διάρκεια του απογευματινού προγράμματος.

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται πρόσθετη διδακτική στήριξη εκτός του ωρολογίου προγράμματος στα βασικά μαθήματα. Σκοπός μας είναι να στηριχθούν οι μαθητές που έχουν κάποιες αδυναμίες στην κατανόηση του μαθήματος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς κενά τη συνέχεια των μαθημάτων.

Ενισχυτική Διδασκαλία